Degustace

Ottův slovník naučný:

Degustace (lat. degustatio), okoušení, ochutnání, byl v právu římském druh trhu na zkoušku, kde kupec si vyhrazoval, že víno koupené zkusí v přiměřeně krátké lhůtě, a mohl ustoupiti od trhové smlouvy, ukázalo-li se víno zkaženým. Teprve schválením vína přešlo nebezpečenství na kupce. Jednotlivé podmínky degustace jsou sporny, zvláštní ústav ten nebyl však přijat právy pozdějšími.