O víně

DEGUSTACE

Ottův slovník naučný: Degustace (lat. degustatio), okoušení, ochutnání, byl v právu římském druh trhu na zkoušku, kde kupec si vyhrazoval, že víno koupené zkusí v přiměřeně krátké lhůtě, a mohl ustoupiti od trhové smlouvy, ukázalo-liContinue reading